Reklame ne polisterol

Realizim Reklame ne polisterol  dizenjimi teknik dhe idea e ketij projekti u krye nga kompania Techni Cut. Para se te realizonim kete projekt kerkuam bashkepunimin e klientit tone duke i paraqitur atij katalogun tone ku ne te paraqiten punime dizenjime e prerje teknike ne forma te ndryeshme per reklama biznesesh

 

Projekti i realizuar per klinike dentare

Prerje  teknike e dizenjim teknik ne polisterol, realizim reklame per klinike dentare reklama eshte projektuar me shkronja ndricuese

Reklame per biznese me shkronja ndricuese

Puna u realizua me nje cilesi e te larte, dizenjimi e projektimi u realizua nga compania Techni Cut.

Reklame ne polisterol
4.6 (92%) 5 votes